Информационна система за строителни технологии и ценообразуване
Какво представлява ATS INFO?
Какво представлява ATS INFO?
Системата ATS INFO е програмен продукт, създаващ универсална база данни за нови строителни технологии, подробни разходни норми, технически описания и ценообразуване. Философията на системата е по определена схема клиентите да имат възможността за най - бърза и точна преценка. Правилният избор на технология и правилното изпълнение на всички процеси в нея са гаранция за добро и качествено строителство. Ние смятаме, че трябва да се предостави избор на по-голям брой строителни технологии, в които всеки клиент да намери своето решение.
Защо ATS INFO?
ATS INFO e нов поглед към строителните технологии. Това е професионална система за създаване и ползване на огромен масив от база данни в областта на строителните технологии. При реализирането на проекта ние ще разчитаме на Вас, като Клиенти и Партньори за създаването на качествен и най-вече полезен продукт.
Цели на проекта
  • Въвеждане на високи професионални стандарти при избора на строителни технологии;
  • Професионален подход при определяне на обхвата, стойността и времето на проектите;
  • Комуникация между всички участници в инвестиционния процес;
  • Спомагане за правилния избор на Инвеститорите;
Като цел пред нас стои и задачата да осъществим партньорство с фирми, създали или внедряващи нови строителни решения, материали и строителни технологии.
Представяне на технологиите в системата
Разработили сме три нива за представяне на технологията (строителните решения) в системата. Всяко едно от нивата се характеризира с различна степен на достъп до информация за съответната строителна технология.
  • Информационен профил;
  • Бизнес профил;
  • Професионален профил;
Нови технологии
нови технологии
С новия си продукт Нанопор Мазилка, Баумит остана вярна на мотото си "Идеи с бъдеще" и доказа, че е лидер в иновациите по фасадата. Това е мазилка от ново поколение, базирана на най-новите постижения на нанотехнологиите. Повърхността на мазилката е с още по-незначителен електрически заряд и е микроскопично гладка, така че замърсяващите частици от органичен и неорганичен произход много трудно биха могли да се захванат за нея.
различните къщи
Различните къщи
"Екоинженеринг - С" предлага на Вашето внимание екологични фамилни къщи, нестандартни по форма и уникално по въздействие върху психическото и физическото здраве на човека. Съвместно с екипа от архитекти участвали в разработването на тази идея сме се опитали да сътворим нов тип екологична многофункционална сграда, в която да съчетаем най-новите и съвременни строителни материали с научно доказаните теории за екологосъобразен начин на живот и работа.

Инвеститори

Уважаеми Инвеститори, АTS INFO търси партньорство за довършване на цялата уеб базирана система и финансиране изграждането на базата данни. Ние Ви предлагаме участие в един перспективен и най - вече полезен проект. Моля разгледайте нашата бизнес програма и ако представлява интерес за Вас ще разчитаме на сътрудничество. Нашите координати може да намерите в сайта.

Партньори