Информационна система за строителни технологии и ценообразуване
Воден сектор

Новите строителни технологии и системи заемат все по значимо място в строителния процес. Наложи се мисленето, че са необходими не просто отделни продукти, а цялостни строителни решения. Днес се предлагат много иновативни технологични системи, които задоволяват и най-високите технически, икономически и екологични изискванията.

Проявеният голям интерес към системата като първи етап ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО ни дава увереност за започване на разчети и разговори по развитие на останалите групи от сектори, които са с много важно значение за реализация на редица европейски проекти. Важна стъпка за нас е насочването на системата към някои сектори като: ПЪТИЩА; ВОДЕН СЕКТОР; ЕКОЛОГИЯ; СМЕТИЩА и др. Бихме желали по тези сектори да се работи комплексно и да се дават цялостни решения. При осъществяването на тези цели ще разчитаме както на водещи фирми, участващи при реализацията на такива проекти, така и на наши партньори.

N
СЕКТОРИ
 
 
22
ВОДОПРЕНОСНИ МРЕЖИ
23
КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ И КОЛЕКТОРИ
24
ДРЕНАЖНИ СИСТЕМИ
25
ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДИ
26
ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
27
ХИДРОМИЛИОРАТИВНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
28
ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ